دو هزار و 600 نفر از شهرستان شازند به مرقد امام (ره)اعزام می شوند