کمالوندی: استفاده از دانش هسته‌ای نیازی به تایید دیگران ندارد/ مذاکرات حتما به نتیجه مطلوب می‌رسد