روحانی: حوزه‌های علمیه در زمینه بحث آزاد از دانشگاه‌های ما جلوتر هستند