وزیر ورزش با معاونان و مدیران فوتبال امروز به تبریز می‌رود