آمریکا: پیونگ‌یانگ حتی به استانداردهای یک نشست اتمی هم نزدیک نشده است