عکس/ نصب چترهای اتوماتیک در صحن حرم امیرالمؤمنین(ع)