دانشگاه شهرکرد صاحب دو خوابگاه دانشجویی خیرساز می‌شود