جزئیات پرونده موتومبا از زبان مسئول کمیته بین الملل سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال