آغاز چهارمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت 3 حافظ و 11 قاری