وزیر نفت: مبلغ دریافتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صرف پرداخت یارانه می‌شود