ناسا: کوه یخ لارسن در طول 10 سال کاملا ذوب می‌ شود