مذاکرات گسترده با فعالان اقتصادی کشورهای تاثیرگذار جهانی آغاز شد