طلاب اساتید و مدرسین حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) ایرانشهرجنایات عربستان دریمن را محکوم کردند