مدال طلای پنجمین دوره مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان به ورزشکار اردبیلی رسید