رسایی:فیلم‌قصه‌ها ربطی‌به فتنه ندارد،اعتراض نکنید، تبلیغش می‌شود