برای بررسی اتفاقات تراکتور و نفت/ وزیر ورزش به تبریز می‌رود