تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اصفهان در محکومیت تجاوز رژیم سعودی به یمن/ گزارش تصویری