پیکر مطهرپدر شهیدان سلیمانی در شهرستان فردیس تشییع شد