وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال امروز به تبریز می‌روند