نشست جدید کارگروه نجات دریاچه ارومیه/ به شدت در محدودیت آبی هستیم