تقدیر مخاطبان رسانه ملی از سازندگان مستند «شطرنج با گرگ‌ها»