درآمد 28 میلیون دلاری صادرات لوله و پروفیل از مازندران