خریدار استقلال دولتی به شمار نمی‌رود نجف‌نژاد: مجیدی هر موقع عضو هیات مدیره شد به من رای ندهد/ آقای س