نماینده مجلس: کار سختی برای نگه داشتن تیم فوتبال سایپا درالبرز داریم