وزیر ورزش به همراه معاونان و مدیران فوتبال کشور امروز راهی تبریز می‌شوند