عزم ملی مردم در حل مشکل کم‌آبی/سیاست‌های قطعی دولت در جهت مدیریت مصرف منابع آب