ولایتی و بشار اسد مسایل منطقه و راه های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را بررسی کردند