دانش هسته‌ای در حل موثر معضلات کشاورزی وارد میدان شده است