آغاز چهارمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت ۳حافظ و ۱۱ قاری