ثبت نام برای استقبال از کاروان تدبیر و امید در کلیبر/حضور کارمندان رسمی دولت در مراسم استقبال الزامی