جلسه شورای هماهنگی بسیج طلاب و روحانیان آمل برگزار شد