چهاردهمین جشنواره جهاد علمی بسیج دانشجویی گیلان برگزار می‌شود