براي خود قلعه‌نويي هم بهتر است كه از استقلال برود هاشم حیدری: اگر 10 بازیکن خیانت کردند بازی‌های قبلی