پشتیبانی لبنانی‌ها از رزمندگان حزب الله در القلمون +تصاویر