عربستان سیاست اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی را دنبال می‌کند