فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تیپ 164 پیاده پیرانشهر بازدید کرد