اهمیت آزاد سازی الرمادی در چیست؟/ عراقی‌ها به واکنش سریع نظامی و سیاسی نیازمندند