نشست هیأت ‌امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در لبنان برگزار می‌شود