حل بحران سوریه مستلزم تلاش‌های بیشتر منطقه‌‌ای و جهانی است