پیشنهاد ۳۳۲ میلیاردی برای پرسپولیس/ استقلال خریدار پیدا کرد!