مسابقات فوتبال دانشجویان ایلام قهرمانی استان چهارشنبه برگزار می شود