فروش Galaxy S6 و S6 Edge از مرز ۱۰ میلیون دستگاه گذشت