اعتراض دانشجویان به حضور امنیتی رئیس جمهور در دانشگاه/ ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه + تصاویر