دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان آیین تجلیل از قهرمانان عملیات بیت المقدس