اعلام آمادگی مقابله با ضرر یک میلیارد دلاری تخریب اراضی در ایران/تخریب سالانه نیم میلیون هکتار زمین