هزینه طراحی نما، منطبق با الگوی معماری اسلامی ایرانی در بافت‌های فرسوده رایگان است