استیل آذین بالاترین رقم برای خرید پرسپولیس را اعلام کرد