جانشین انتظامی استان همدان: دستگیری باند پهنای باند در استان همدان