جنوب تهران آماده میزبانی از سوگواران امام راحل در ایام ارتحال می باشد