گومز درخشید، اما مقامات فیورنتینا این بازیکن را دوست ندارند!